Servind

Akt o datech - pozitivní vývoj

Akt o datech - pozitivní vývoj

Organizace zastupující 4,5 milionu pracovních míst v automobilovém sektoru v celé Evropě uvítaly velmi pozitivní výměnu názorů s Evropskou komisí o zajištění inovací v automobilovém průmyslu a odvětví mobility, neboť evropští regulátoři stanovují pravidla, která budou toto odvětví definovat na příštích nejméně deset let.

Skupina nezávislých poskytovatelů služeb ISP vítá velmi pozitivní výměnu názorů s komisařem Thierrym Bretonem o tom, jak může Akt o datech a připravovaná regulace pro konkrétní odvětví vytvořit prostor pro rychlou inovaci dat generovaných vozidlem v evropském automobilovém a mobilním ekosystému.

Členové skupiny ISP tento přístup a pozitivní zmocňovací rámec, vytvořený Aktem o údajích, uvítali. Skupina souhlasila s komisařem na naléhavé potřebě, aby byl návrh Aktu o údajích přijat Komisí co nejdříve Evropským parlamentem a Radou a aby byl ve specifické podobě pro automobilový sektor přijat návrh regulace nařízení pro přístup k údajům a zdrojům ve vozidle ještě před evropskými volbami v květnu 2024.

Každý účastník z ISP sdílel s komisařem případy použití ze své části ekosystému, což vedlo k živému dialogu o motivační roli, kterou mohou hrát inovace v oblasti automobilového průmyslu a služeb mobility v evropských digitálních technologiích v příštích deseti letech ve spojení s udržitelnou transformací včetně rychle se vyvíjejícího prodeje elektrických vozidel (EV) ve světě.

Poskytovatelé nezávislých služeb znovu potvrdili svůj silný záměr podporovat práci Komise, Evropského parlamentu a Rady EU, aby zajistily včasné přijetí Aktu o datech a „zlatého standardu“ odvětvové legislativy, pravděpodobně první svého druhu na světě. Poskytovatelé nezávislých služeb rovněž naléhají na Komisi, aby do konce tohoto roku zveřejnila návrh specifického aktu pro daný sektor, aby bylo možné včas zahájit řádný legislativní proces.

Thomas Muller Thomsona, prezident FIA Region I, jménem ISP uvedl: „Vize Evropy vedoucí v inovacích v automobilovém průmyslu a službách mobility poháněná spravedlivým přístupem k datům generovaných ve vozidle jak byla vyjádřená komisařem Bretonem je velmi vítána. Tyto služby budou transformovat řešení každodenního řízení a mobility pro evropské spotřebitele, podniky a města.“

Khaled Shambo, zastupující Leaseurope, federace zastupující asociace leasingových společností, dodal: „Evropský automobilový sektor a sektor služeb mobility jsou připraveny rozpoutat vlnu inovací, která přinese četné výhody chytré mobility do každodenního pohybu osob, zboží a služeb do našich měst. Robustní rámec, který zaručuje spravedlivý a přímý přístup v reálném čase k datům generovaným ve vozidlech, nám skutečně umožní „sešlápnout plynový pedál“.“

Peter van der Galiën, místopředseda ADPA, Evropského sdružení nezávislých vydavatelů automobilových dat, vysvětlil: „Budoucnost oprav a údržby je úzce spojena s digitálními systémy a dynamickými daty. Zvýšené schopnosti „zachytávačů“ a senzorů propojených s telematikou činí prediktivní operace a operace na dálku běžnější, což by mohlo zlepšit zkušenost evropských spotřebitelů – za podmínky, že tito spotřebitelé mohou těžit ze skutečně konkurenčních služeb. Rychlá a ambiciózní legislativa EU je cesta kupředu.“

Jean Charles Herrenschmidt, prezident CECRA, Evropské rady pro obchod a opravy motorových vozidel, poznamenal: „Budoucí význam efektivní a inovativní ekonomiky služeb vyžaduje dokonalé a transparentní spolupráci mezi všemi aktéry mobility kolem jedinečných a sdílených dat.“

Trierry Coton, zastupující EGEA, Evropské asociace garážového vybavení, uvedl: „Současné stacionární diagnostické nástroje se přesunou jako aplikace do vozidla a umožní vzdálenou diagnostiku. To je obrovská výhoda z hlediska předvídatelnosti stavu vozidla jako základ pro efektivnější proces oprav.“

Chris Delaney, zastupující ETRMA, Evropské asociace výrobců pneumatik a pryže, dodal: „Pokrok v technologii a vývoj spotřebitelských preferencí a nákupního chování podněcují nové příležitosti pro odvětví výroby pneumatik a obecněji pro odvětví mobility. Zajištění přístupu k datům generovaných ve vozidlech je zásadní pro to, aby kolektivní průmysl mohl inovovat a dodávat chytřeji, bezpečnější a udržitelnější řešení mobility.“

Nicolas Jeanmart, zastupující Insurance Europe, Evropské federace pojištění a zajištění, poznamenal: „Regulační iniciativa, zaručující přímý přístup k datům generovaným ve vozidle, by pojišťovnám umožnila uvést na trh nové produkty zaměřené na snižování emisí a zlepšení bezpečnosti silničního provozu a také nové inovativní služby, jako je upozornění na krádež a odcizení vozidla. Ulehčilo by to i pojišťovnám porozumět novým rizikům, jako jsou rizika související se stále více autonomními vozy.“

Bastian Müller, zastupující FIGIEFA, mezinárodní federace nezávislých distributorů automobilového aftermarketu, uzavřel: „Příležitost pro Evropu je obrovská. S neomezeným a bezpečným přístupem k datům generovaným vozidlem a zdrojům, je tolik hodnoty, kterou mohou podniky, které zastupujeme, vytvořit v automobilovém sektoru a mobilitě ekosystém. Skutečnost, že se Komise rozhodla učinit z této oblasti první oblast pro konkrétní odvětví nařízení podle Aktu o datech odráží naléhavou potřebu co nejrychleji zavést správnou legislativu.“

Poznámka: Podniky reprezentované základní skupinou ISP zaměstnávají přes 4,5 milionu lidí ve více než 500 000 společnostech, převážně malých a středních podnicích. Představuje to 225 miliard eur z prodeje náhradních dílů a práce, přičemž je zakoupeno přibližně 48 % ze všech nových vozidel v Evropě ročně pořízených prostřednictvím flotil leasingových společností a autopůjčoven.

Datum zveřejnění

30.06.2022

Zdroj informací

FIGIEFA

Foto: EU

Výběr jazyka

Facebook

AutoWeek

AutoTablet

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:
Page generated in 0.3413 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál