Servind

Regiony s výrobou automobilů se spojují

Regiony s výrobou automobilů se spojují

Vzhledem k tomu, že zákaz výroby nových vozů se spalovacími motory z roku 2035 se po jeho schválení všemi ministry životního prostředí 27 zemí EU stává realitou, regiony s výrobou automobilů v EU se spojily do Aliance automobilových regionů ARA a požadují podpůrný mechanismus pro usnadnění přechodu podobný tomu, jaký byl zaveden pro regiony s končící těžbou uhlí.

Fond pro spravedlivý přechod JTF podporuje území nejvíc postižená přechodem ke klimatické neutralitě, většinou uhelné regiony, aby se předešlo regionálním nerovnostem. Do roku 2027 poskytne přímou hotovost ve výši 20 miliard eur. Nyní o něco podobného usiluje 20 regionů s výrobci automobilů ze sedmi zemí EU shromážděných pod hlavičkou Automotive Region Alliance (ARA).

„Automobilový sektor v EU vytváří více než 14 milionů pracovních míst. Přechod na automobily a dodávky s nulovými emisemi nabízí evropskému průmyslu příležitosti, ale stejně tak očividné problémy,“ řekl na plenárním zasedání Výboru regionů eurokomisař Nicolas Schmit. Když vystoupil na podporu regionů výrobců automobilů zdůraznil „potřebu silného doprovodu rekvalifikací a přechodu mezi zaměstnáními a adekvátního financování.“

Tyto regiony chtějí pomocí přeshraniční solidarity obejít méně přístupné národní vlády. Regiony z Německa, Francie, Itálie, Španělska, Nizozemska, Rakouska a Slovenska (ale nikoliv z České republiky) se spojily, aby vyzvaly k vytvoření „evropského mechanismu podporujícího spravedlivý a úspěšný přechod pro evropské regiony automobilového a dodavatelského průmyslu a byly pro něj vyčleněny dodatečné rozpočtové položky.“

Představitelé ARA tvrdí, že transformace automobilového průmyslu, kterou představuje brzký konec spalovacích motorů v roce 2035 pro hlavní činnost jeho dodavatelů, bude natolik významná, aby ospravedlnila zvláštní režim podpory. Studie z roku 2021 odhaduje, že by mohla postihnout 5,7 milionu pracovních míst rozmístěných v hlavním automobilovém průmyslu a přilehlých průmyslových odvětvích. Očekává se, že zdaleka největší ztrátu pracovních míst utrpí dodavatelé zaměření na spalovací motory a výrobci originálního vybavení pro prvovýrobu OEM.

Sdružení evropských automobilek ACEA iniciativu ARA uvítalo a chce spolu s Aliancí pro automobilové dovednosti ASA (Automotive Skills Alliance) posílit spolupráci v rámci Paktu pro dovednosti, který podporuje zvyšování kvalifikace a rekvalifikaci pracovní síly v automobilovém průmyslu s cílem usnadnit zelenou a digitální transformaci. ASA je s 90 partnery klíčovou iniciativou pro podporu transformace odvětví prostřednictvím identifikace potřeb kvalifikovaných pracovních sil a usnadnění regionální implementace v úzké spolupráci s průmyslem, akademickou sférou a regiony.

Generální tajemnice CLEPA Sigrid de Vriesová, rovněž zastupující ASA, která by na podzim měla převzít vedení ACEA, řekla: „Automobilové regiony hrají klíčovou roli pro úspěch transformace: přinášejí místní znalosti a sítě aby zajistily, že přechod bude ekologický, spravedlivý a odolný. Zelená a digitální transformace a rychlost takového přechodu představují významnou zátěž pro nás všechny v rámci dodavatelského řetězce. Je důležité, abychom zajistili, že nikdo nezůstane pozadu. Naši pracovníci jsou nezbytným přínosem nejen pro průmysl, ale i pro Evropu.“

Na rozdíl od uhelných regionů, které si vyžádaly podporu EU z důvodu své relativní chudoby a často ekonomické izolace, automobilové regiony patří k nejbohatším v EU. V roce 2019 mělo Bádensko-Württembersko, člen aliance, HDP na hlavu 47 000 eur, Severní Porýní-Vestfálsko, další člen aliance, měl HDP na hlavu 39 600 eur a Sasko, východoněmecký člen aliance, má 31 423 eur na hlavu. Kromě toho, že většina studií předpokládá relativně nevýznamnou ztrátu pracovních míst po roce 2030, je otázkou, zda by bohaté německé spolkové země měly těžit z programu určeného jako pomoc znevýhodněným regionům aby mohly dohnat ostatní.

Datum zveřejnění

05.07.2022

Zdroj informací

ARA/ASA/ACEA

Ilustrační foto: Audi

Výběr jazyka

Facebook

AutoTablet

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:
Page generated in 0.2462 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál