Servind

Ohlédnutí za Dnem plynové mobility

Ohlédnutí za Dnem plynové mobility

V ČR roste zájem o BioCNG, dopravci přecházejí na LNG, firmy jsou připraveny na nástup vodíku. Další rozvoj a přechod k obnovitelným plynům vyžaduje podporu státu a racionální spolupráci mezi veřejnou správou a komerčním sektorem

Osobní automobily na vodík, nákladní vozidla na LNG nebo autobusy na CNG. Tyto a další technologie byly k vidění na Dni plynové mobility. Na akci Českého plynárenského svazu (ČPS) vystavily své expozice energetické a technologické firmy, stejně jako významní hráči v oboru automotive. Společnosti zde rovněž představily své plány na další rozšiřování infrastruktury, investice do inovací, a především do rozvoje obnovitelných plynů v dopravě. 

Výrobci automobilů ukázali vozy na zemní plyn i vodík

Na českých silnicích jezdí téměř 30 000 vozidel na stlačený zemní plyn (CNG). Ten oproti motorům na benzin či naftu nabízí nejen nižší provozní náklady, ale i emise. Plynová mobilita se prosazuje také v oblasti nákladní dopravy. Podíl vozů poháněných zkapalněným zemním plynem (LNG) se meziročně několikanásobně zvýšil a aktuálně je jich v tuzemsku registrováno již více než 120. Nabízejí dojezd kolem 1200 km a oproti běžným motorům na naftu neprodukují v podstatě žádné škodlivé emise oxidů síry a dusíku ani pevných částic. V oblasti těžké nákladní dopravy dnes neexistuje jiné dostupné palivo, jež by dosahovalo požadované kombinace vysokého výkonu a ekologického provozu.

Výběr z řady lehkých, středních užitkových a nákladních vozidel s pohonem na zemní plyn představila na Dni plynové mobility společnost Iveco. „Touto technologií se zabýváme téměř 30 let a jako jediní v České republice nabízíme celou produktovou řadu s plynovým pohonem. Nejpopulárnější dodávka na našem trhu Daily a vozidla střední řady Eurocargo jsou k dostání s pohonem na CNG. V oblasti těžké dopravy nabízíme model S-Way v kombinaci CNG a LNG. V případě pohonu na zkapalněný zemní plyn pak s nejdelším dojezdem na trhu, celých 1600 km. I přes všeobecný nedostatek nových vozidel na trhu, nabízí Iveco svým zákazníkům ekologickou alternativu na LNG, a to s dodáním ještě v roce 2022,“ řekl Iveco Alternative Propulsion Manager pro CZ a SK Miroslav Hnat.

Na prodej tahačů a nákladních vozidel poháněných CNG a LNG se na českém trhu zaměřuje také společnost Volvo Trucks. „Soustředíme se především na BioLNG, v němž vidíme velký potenciál. Bohužel, současná situace na trhu zemního plynu není příznivá, ale věříme, že po uklidnění se dostane tato technologie opět do popředí zájmu našich zákazníků a bude konkurenceschopná oproti konvenčním palivům,“ informoval Vladimír Myslík, Competence Development Manager ve společnosti Volvo Group Czech Republic, která na akci představila tahač s pohonem na zkapalnělý zemní plyn Volvo FH LNG 4×2. 

Společnost Toyota Central Europe-Czech přivezla na Den plynové mobility druhou generaci vodíkového elektromobilu Mirai. „Hlavní hvězdou naší expozice je Toyota Mirai, první sériově vyráběný vodíkový vůz na světě. Jde o jeho druhou generaci, která je v prodeji už i na českém trhu. Vůz je v podstatě elektromobil, přičemž srdcem systému je soustava palivových článků, v níž se reakcí vodíku a kyslíku vyrábí elektřina pro pohon. Velkou výhodou je tankování v délce 3 až 5 minut a dojezd až 600 km. Zájemci, kteří si nestihnou prohlédnout Toyotu Mirai v rámci Dnů plynové mobility, si ji mohou vyzkoušet během naší podzimní roadshow Beyond Zero. Ta probíhá od 7. září do 5. listopadu u všech našich autorizovaných partnerů a návštěvníci se zde kromě vodíku podrobněji seznámí také s hybridním, plug-in hybridním a elektrickým pohonem,“ řekl ředitel Toyota Central Europe-Czech Martin Peleška.

Osobní vůz poháněný vodíkovým palivovými články předvedla i společnost Hyundai Motor Czech, která je výhradním dovozcem vozů Hyundai na český trh a distributorem vozů vzešlých z výrobního závodu HMMC ve slezských Nošovicích. „Hyundai Nexo je na českém trhu novinka, přestože se jedná o jeho už druhou generaci. Vůz jsme nechtěli nabídnout českým zákazníkům bez možnosti tankovat vodík. Tato podmínka však padla na konci června, kdy byla v Ostravě otevřena první veřejná vodíková stanice v Česku. Věříme, že s tím, jak budou v příštích letech přibývat další, poroste i zájem o tento druh pohonu, který může být rovnocennou alternativou k bateriovým elektromobilům,“ uvedl Product and Marketing Director ze společnosti Hyundai Motor Czech Marek Trešl.

Kromě partnerů akce vystavily na Dni plynové mobility svůj vůz například také Pražské vodovody a kanalizace. K vidění byl konkrétně recyklační vůz na vysokotlaký proplach a čištění kanalizace Kaiser ECO na podvozku Scania s pohonem na bioCNG. Za jeho zapůjčení tímto ČPS děkuje.

Firmy nabízí řidičům vlastní tankovací karty a nové plnicí stanice

V ČR je v současnosti k dispozici 228 plnicích stanic na CNG, čtyři na LNG a jedna na vodík. V rámci podpory budování veřejné infrastruktury pro vozidla v období 2017–2020 bylo podpořeno vybudování 18 LNG stanic, 10 CNG a 9 vodíkových stanic. Na podporu výstavby vodíkových stanic přitom bylo vyčleněno 350 milionů Kč s tím, že do roku 2023 by mělo vzniknout po dvou stanicích v Praze a v Ostravě a po jedné v Brně, Plzni, Hradci Králové, Ústí nad Labem a v Litvínově.

Společnost innogy je největším hráčem na trhu CNG v ČR. V rámci své expozice návštěvníkům nabídla ucelené informace o výhodách CNG a představila související služby. „Aktuálně v České republice provozujeme 65 plnicích stanic. Zájemcům o vlastní infrastrukturu nabízíme služby spojené s jejich výstavbou včetně financování. Jsme aktivní i v oblasti ekologického BioCNG s podílem téměř 50 % z celého prodaného objemu CNG,“ uvedl manager pro mobilitu společnosti innogy Energo Jan Kolečko. Svým zákazníkům nabízí innogy Energo také vlastní tankovací CNG kartu. Většina plnicích stanic je přístupných 24 hodin a jsou samoobslužné. To znamená, že platba probíhá právě prostřednictvím platební karty CNG.

Na výhody a možnosti své CNG karty nebo čipu upozornil zástupce společnosti E.ON Energie. „V současné době vlastníme a provozujeme v Česku 33 plnicích stanic s prodejem CNG a Bio CNG, všechny naše stanice jsou otevřeny non stop. Pro zákazníky, kteří nemají CNG kartu, máme zajištěný další způsob úhrady CNG, a to prostřednictvím bankovní karty nebo karty CCS. V blízké budoucnosti nevylučujeme aktivity v oblasti vodíku,“ řekl manažer provozu a servisu Mobility Services E.ON Energie Radek Patera,.

Společnost GasNet na akci poukázala na emisní cíle, k jejichž snížení se Česká republika zavázala v oblasti nákladní silniční dopravy, a na dosud nedostatečně využitý potenciál alternativních paliv v tomto sektoru. „LNG, má oproti naftě o 20 % nižší emise CO2. V dlouhodobém horizontu pak každá koruna investovaná do LNG infrastruktury znamená i investici do plně obnovitelného BioLNG, které si dokážeme vyrobit sami a jehož emisní stopa je prakticky nulová,“ informoval Filip Dostál, Head of Business Development skupiny GasNet s tím, že do budoucna chce společnost dál rozšiřovat svou síť plnicích stanic na zkapalněný plyn s jasnou vizí, že je tato infrastruktura už teď připravena i na plně obnovitelný zkapalněný biometan (BioLNG).

Vlastní LNG plnicí stanice dokončuje i společnost Eurowag – W.A.G. payment solutions, která zajišťuje služby pro silniční nákladní dopravce napříč Evropou. Svým zákazníkům aktuálně nabízí LNG, CNG, BioLNG a BioCNG ve více než 280 čerpacích stanicích ve 13 evropských zemích. „Snižování emisí skleníkových plynů v segmentu silniční dopravy je jednou z nejzásadnějších výzev v rámci klimatických cílů. Ve srovnání s osobní dopravou je však dekarbonizace těžké a dálkové nákladní dopravy náročnější. Společnost Eurowag proto aktivně podporuje své zákazníky při přechodu na udržitelnou, nízkouhlíkovou dopravu. Do konce roku 2022 dokončíme výstavbu dvou vlastních LNG stanic v našich truckparcích v Modleticích a Kozomíně. Fosilní LNG zde následně plánujeme nahradit ekologičtějším BioLNG,“ uvedl Jan Laluch, produktový vlastník pro alternativní paliva ve společnosti Eurowag. Zdůraznil přitom nutnou roli státu a Evropské unie při snižování emisí v silniční dopravě. „Přechod od klasických fosilních paliv k ekologičtějším alternativám vyžaduje systematický a racionální přístup a také spolupráci mezi komerčními subjekty a státem či Evropskou unií. Jedině tak lze vytvořit vhodné podmínky nejen pro zavedení, ale zejména pro udržení alternativních paliv v dopravě,“ dodal Jan Laluch.

Budoucnost plynové mobility v ČR patří zeleným plynům

Budoucnost plynové mobility je často skloňována v souvislosti s využitím biometanu v podobě BioCNG nebo BioLNG. V porovnání s tradičním CNG se při spalování jeho obnovitelné varianty uvolňuje zhruba o 60 % méně emisí oxidu uhličitého. Oproti benzinu a naftě jde o snížení emisí dokonce až o 80 %. Složení biometanu je přitom identické se zemním plynem. Pro spalování BioCNG proto motory nevyžadují žádné technické úpravy. Zájem o BioCNG mezi českými motoristy roste. Loni jeho spotřeba meziročně stoupla na 14,91 milionu m3, což představuje zhruba šestinu veškerého CNG prodaného na veřejných plnicích stanicích. Celková spotřeba zemního plynu v tuzemské dopravě loni dosáhla rekordních 97,1 milionu m3.

Na zelenou variantu CNG se chce zaměřit například Pražská plynárenská. Reaguje tak na rostoucí poptávku motoristů po čisté a udržitelné mobilitě. „Na všech CNG stanicích Pražské plynárenské prodáváme BioCNG. Plynová mobilita má v aktuálním i budoucím mixu své opodstatnění a vozidla jezdící na BioCNG i vodík budeme na silnicích vídat stále častěji,“ konstatoval předseda představenstva Pražské plynárenské Martin Pacovský. Firma se však již intenzivně připravuje na nástup vodíku a má připravené lokality pro výstavbu vodíkových plnicích stanic nejen v Praze.

Nové technologie z oblasti LNG na Dnu plynové mobility již tradičně představila společnost Chart Ferox, přední světový výrobce kryogenních zařízení na skladování, dopravu a distribuci LNG. Ve venkovní expozici se mohli zájemci detailně seznámit s fungováním LNG stojanu pro plnění nákladních vozů. „Vedle rozvoje našich aktivit v oblasti CNG a LNG se připravujeme na příchod vodíku. Letos jsme ve spolupráci se společností Ballard Power Systems úspěšně otestovali palivový článek na kapalný vodík. Potvrdili jsme si, že těžká vozidla poháněná palivovými články Ballard budou schopná používat naše systémy palivových nádrží pro kapalný vodík Chart HLH2. To otevírá cestu pro využití tohoto paliva například v nákladních automobilech třídy 8, autobusech, ale také ve vlacích a v lodích,“ popsal produktový manažer společnosti Chart Ferox Miloš Schmied.

Snadné plnění stlačeného zemního plynu i v domácím prostředí prezentovala česká společnost Motor Jikov Strojírenská. Plnička CNG MJ Compact 05 je vhodným řešením pro domácnosti nebo menší firmy. „Jako jediná firma v ČR jsme schopni našim zákazníkům nabídnout řešení od domácí plničky přes vnitropodnikové plnicí stanice až po velké veřejné stanice a stanice pro dopravní podniky. Portfolio našich výrobků je kompletní, snažíme se expandovat na nové trhy a v současné době největší aktivitu věnujeme rozvoji trhu ve Francii,“ informoval manažer prodeje technologií plnění CNG společnosti Motor Jikov Strojírenská Jan Kocourek. „I přes aktuální složité období má zemní plyn v dopravě své místo. Společnosti do rozvoje CNG investovali nemalé prostředky a například dopravní podniky často na pořízení autobusů čerpaly dotace, tudíž i nadále musejí CNG vozy provozovat. Mnoho našich zákazníků expanduje a s tím dále rozšiřuje své vozové parky i CNG stanice,“ dodal Jan Kocourek.  Motor Jikov Strojírenská se mimo oblast CNG angažuje ve stlačování vodíku. Společnost má již připravené řešení pro plnění osobních vozidel i autobusů, které bude společně se svými partnery uvádět na český trh.

Budoucí vývoj plynové mobility však nesouvisí pouze s využitím biometanu a vodíku. O inovacích v procesu těžby zemního plynu na akci informovala společnost Orlen Unipetrol. „Na základě impulsu od Ministerstva průmyslu a obchodu posuzujeme možnost využití kondenzátu získaného při těžbě zemního plynu. Aplikace kondenzátu v petrochemii by mohla ve střednědobém výhledu snížit emise při těžbě zemního plynu a částečně přispět k nahrazení ropných derivátu,“ vysvětlil Jiří Hájek, generální ředitel společnosti Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum.

Datum zveřejnění

15.09.2022

Zdroj informací

ČPS

Foto: ČPS

Fotogalerie

Výběr jazyka

Facebook

AutoWeek

AutoTablet

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:
Page generated in 0.4053 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál