Servind

Žaloba proti přemrštěným cenám

Žaloba proti přemrštěným cenám

ADPA, European Automotive Data Publishers Association, si klade za cíl zajistit spravedlivý přístup k automobilovým datům a informacím a poskytnout konkurenční rámcové podmínky pro nezávislé vydavatele dat. To umožňuje vydavatelům navrhovat a poskytovat konkurenceschopná, inovativní a multiznačková řešení provozovatelům automobilového trhu s náhradními díly. ADPA byla založena v roce 2016 a sídlí v Bruselu a je členem AFCAR, Aliance pro svobodu autoservisu v Evropské unii.

Evropský soudní dvůr (ESD) dnes podpořil ADPA v mnoha bodech týkajících se výkladu nařízení o schvalování typu. Očekává se, že toto významné rozhodnutí bude mít velký a pozitivní dopad na širší nezávislý automobilový trh s náhradními díly a umožní mu nakonec navrhnout spotřebitelům inovativnější, dostupnější a celkově více konkurenceschopná řešení.

ESD uznává, že nezávislí vydavatelé údajů hrají klíčovou roli v dodavatelském řetězci trhu s náhradními díly tím, že zajišťují poskytování standardizovaných databází informací o opravách a údržbě (v rostoucím objemu a komplexnosti) opravářům různých značek. Aby svým zákazníkům zajistili, že informace, které shromažďují a zpracovávají, jsou plně spolehlivé, členové ADPA se zavazují, že je budou získávat především od samotných výrobců vozidel, kteří takové databáze zakládají pro své vlastní franšízové sítě. V posledních letech však někteří výrobci vozidel drasticky zvýšili poplatky, které účtují nezávislým vydavatelům dat za přístup na tyto portály. Tyto nárůsty, vysoko nad inflací, ohrožují krátkodobě schopnost nezávislých vydavatelů dat nadále poskytovat své služby za dostupnou cenu svým zákazníkům.

Vzhledem k tomu, že nařízení o schvalování typu (nařízení (EU) 2018/858), a zejména články 61 a 63, chránily vydavatele údajů před takovými praktikami, ADPA v letech 2018 a 2019 několikrát výrobce vozidel varovala. Takové praktiky však pokračovaly a rozšířila, zejména jménem PSA, do takové míry, že situace nedala ADPA jinou možnost, než zahájit soudní spor proti PSA u krajského soudu v Kolíně nad Rýnem (Německo) v září 2019 s podporou německého obchodního sdružení GVA. Soud v Kolíně nad Rýnem velmi rychle adresoval ESD čtyři otázky, na které nyní odpověděl. ADPA vítá rozhodnutí Evropského soudního dvora týkající se první otázky o rozsahu působnosti nařízení o schvalování typu 2018/858. Jednou provždy objasňuje, že související ustanovení o přístupu k informacím o opravách a údržbě se vztahují i na vozidla, která byla poprvé typově schválena před 1. zářím 2020. V souladu s podobnými vysvětleními Evropské komise toto rozhodnutí přináší tolik potřebnou právní jistotu a umožňuje, aby byla velká většina vozidel v EU obsluhována nezávislým trhem s náhradními díly, bez ohledu na datum schválení typu. To je dobrá zpráva pro evropské spotřebitele, protože tyto služby budou i nadále předmětem hospodářské soutěže.

Pokud jde o druhou otázku, ESD sdílí názor ADPA, že nezávislí provozovatelé, včetně vydavatelů dat, nepotřebují samostatnou licenci pro skutečné používání informací o opravách a údržbě získaných z databází výrobců vozidel ve svých vlastních produktech. Z rozsudku vyplývá, že právo na přístup je zákonným nárokem a nezávisí na smluvním ujednání s výrobcem. Toto rozhodnutí potvrzuje postoj ADPA a Evropské komise, že poplatky zahrnují právo na použití informací, jak původně zamýšlel zákonodárce. Jako takové se na všechny poplatky, které mají platit vydavatelé údajů, vztahuje článek 63, což znamená, že zpeněžení bez omezení výrobci vozidel není možné. Peugeot a PSA neuspěly s argumentem, že by vydavatelé dat měli platit extra licenční poplatek. Namísto toho musí poplatky vycházet z obecného tarifního systému a měly by zohledňovat pouze čas nebo dobu trvání přístupu nebo objem či počet transakcí.

Pokud jde o třetí a čtvrtou otázku, ADPA sdílí názor Evropského soudního dvora, že tarifní systémy, které mají být uplatněny, se mohou u různých kategorií nezávislých operátorů lišit, protože jejich potřeby informací se liší podle jejich obchodních modelů. Evropský soudní dvůr bohužel neposkytuje další pokyny k výkladu slova „přiměřený a přiměřený“, přičemž však ještě jednou zdůrazňuje, že poplatky by neměly odrazovat od přístupu, a zdůrazňuje význam přiměřené úrovně poplatků pro hospodářskou soutěž na automobilovém trhu s náhradními díly. Posouzení jako takové ponechává na vnitrostátních soudech v EU a ADPA se obává, že by to mohlo vést k velké nejistotě na trhu, rozdílné judikatuře a zvýšenému počtu soudních sporů. ADPA by uvítala, kdyby ESD využil příležitosti a poskytl další pokyny všem účastníkům trhu, včetně výrobců vozidel, s cílem dosáhnout harmonizovaného prosazování práva ve všech členských státech EU. ADPA proto vyzývá zákonodárce EU, aby tuto důležitou otázku urychleně řešil poskytnutím tolik potřebné právní jistoty.

Celkově vzato, ADPA vítá dnes zveřejněný rozsudek ESD, který je v souladu s jeho vlastním výkladem a právním výkladem nařízení o schvalování typu ze strany Evropské komise. Toto rozhodnutí, které uznává jejich specifickou roli v automobilovém ekosystému, umožní vydavatelům údajů těžit ze zvýšené právní jistoty a mělo by jim pomoci nadále nabízet nezávislá, víceznačková a cenově dostupná řešení dílnám po celé Evropské unii. Zákonodárce EU by mohl zvážit některá další upřesnění, ale to je již zásadní krok správným směrem pro spravedlivou hospodářskou soutěž v poskytování služeb autoservisu.

Ralf Pelkmann, prezident ADPA, řekl: „Toto je pozitivní den pro nezávislý automobilový trh s náhradními díly a v konečném důsledku i pro spotřebitele. Umožní jim to nadále těžit z cenově dostupných služeb jejich místních dílen s více značkami, protože tito budou mít i nadále přístup ke spolehlivým a cenově dostupným technickým informacím. Jsme hrdí, že ADPA touto iniciativou přispěla k dobrému fungování celého našeho ekosystému.

Thomas Vollmar, prezident GVA, zdůraznil: „ESD dnes velmi uvítal objasnění, zejména pokud jde o rozsah nařízení o schvalování typu. Toto užitečné rozhodnutí jednou provždy objasňuje, že vylepšená ustanovení týkající se trhu s náhradními díly se vztahují také na dříve typově schválená vozidla, což dává příležitost opravářům více značek a jejich nezávislému hodnotovému řetězci nadále nabízet spotřebitelům alternativní a konkurenceschopné služby.“

Pierre Thibaudat, generální ředitel ADPA, dodal: „Je to významný krok proti současným tendencím směřujícím k monopolizaci poprodejních služeb ze strany výrobců vozidel a proti pokusům udržet spotřebitele v zajetí, jakmile si vozidlo pořídí. Je to skvělý příklad toho, jak Evropská unie úspěšně chrání spotřebitele i hospodářskou soutěž.“

Členové ADPA

DÁNSKO

Hella Gutmann Solutions A/S

Lundborgvej 10

DK - 8800 Viborg

Tel.: +45 8660 2888

www.hella-gutmann.com

NĚMECKO

Robert Bosch GmbH

Postfach 11 29

DE - 73201 Plochingen

Telefon: +49 7153 666 435

bosch.com

TecAlliance GmbH

Kreuzstraße 10

DE - 97990 Weikersheim

Tel.: +49 7934 99299-0

tecalliance.net

ALLDATA Europe GmbH

Auenweg 11

DE - 50679 Kolín nad Rýnem

alldataeurope.com

DVSE Gesellschaft für Datenverarbeitung, Service und Entwicklung mbH

Lise-Meitner-Straße 4

D-22941 Bargteheide

Telefon: +49 4532 9740 01

topmotive.eu

ITÁLIE

Tekné Consulting Srl

S.S. 156 dei Monti Lepini

Km. 50,200

04100 - Latina

Tel.: +39(0)773262501

www.tekneconsulting.it/it

NIZOZEMSKO

HaynesPro

Křídlo 6

NL-3831 SM Leusden

Telefon: +31 35 603 6270

haynespro.com

Fource Holding B.V.

's Gravelandseweg 379

3125BJ Schiedam

Nizozemsko

fource.nl

SLOVENSKO

YQ Service, s.r.o.

Vozárova 5

040 17 Košice-Juh, Slovensko

Tel.: +421 918 818 059

yqservice.eu/

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Autodata s.r.o.

Priors Way, Maidenhead

GB - SL6 2HP Berkshire

Tel.: +44 162 868 8151

autodata-group.com

Datum zveřejnění

3.11.2022

Zdroj informací

SISA

Foto: ADPA

Výběr jazyka

VALEO 2024

Facebook

AutoWeek

AutoTablet

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:
Page generated in 0.2439 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál