Servind

Budoucnost elektrifikace nákladní dopravy

Budoucnost elektrifikace nákladní dopravy

Elektrifikace nákladní dopravy se bez chytrých IT systémů neobejde

Elektromobilita je globální megatrend. Dokazuje to zejména rychle rostoucí segment elektrických osobních vozů, ovšem vliv elektromobility pomalu, ale jistě proniká i do dalších oblastí – jednou z nich je i komerční silniční doprava (zkráceně CRT z anglického pojmu commercial road transport). Jaké specifické požadavky na dopravce elektrifikace flotil klade? A jak jim s nimi mohou pomoci chytré IT systémy?

Přestože jsme – alespoň v evropském kontextu – v případě elektrifikace komerční silniční dopravy teprve na samém počátku, je nevyhnutelné, že přechod na elektrický pohon silně ovlivní i tento sektor. Pokud je cílem elektrifikace snížení emisí CO2, musí se zkrátka nutně promítnout i do CRT. Jen v letošním roce by měla být komerční silniční doprava zodpovědná za 53 % emisí CO2 z celkové globální dopravy související s obchodem. Podíváme-li se na data z EU, zjistíme, že kamionová doprava (tj. vozidla nad 3,5 t) je příčinou 70 % z celkového množství emisí CO2 způsobených silniční nákladní dopravou.

Ačkoliv existuje více způsobů, jak elektrifikovat (potažmo snížit emise CO2), vývoj trhu a legislativy naznačuje, že alespoň v nejbližších letech bude dominantním způsobem přechod na bateriově poháněná vozidla (BEV). Využití vodíku čeká ještě několik let vývoje, než bude připravený pro masové použití, a dalším způsobům snížení emisí zase nevychází příliš vstříc evropské zákony.

Nabíjení není tankování

Dopravci a majitelé nákladních flotil by se proto měli na elektrifikaci začít připravovat. Právě oni totiž budou nositelé nákladů a investic (a nakonec i benefitů), které tento přechod nevyhnutelně přinese. Elektrifikace totiž neznamená pouze nákup nového vozidla, nýbrž přináší změnu celkovém managementu flotily a každodenním provozu. Zásadní roli pak budou při implementaci bateriově poháněných kamionů do flotil hrát technologie a chytré IT systémy.

Zřejmé je to už při pohledu na základní otázku, která bude dopravce před nákupem elektrického kamionu zajímat: Je provoz elektrického nákladního vozidla spolehlivý a budu ho mít kde nabíjet? Otázka nabíjení je skutečně vysoce relevantní, zejména podíváme-li se na data. Například v České republice bylo podle dat navigace Sygic v říjnu 2022 k dispozici pouhých 340 dobíjecích bodů vhodných pro nabíjení nákladních vozidel typu N3 (tzn. největších kamionů s hmotností nad 12 t). Důvodem tak nízkého čísla je jednak nabíjecí výkon, jednak prozaický fakt, že nabíjecí místa bývají pro kamiony příliš malá.

Současné nedostatky v dobíjecí infrastruktuře budou mít za následek opatrnost, možná až zdráhavost dopravců do elektrických kamionů investovat. S implementací bateriově poháněných vozidel se proto logicky vyplatí začít na kratších vzdálenostech, ideálně u vozidel s předem danou trasou a možností nabíjet „doma“, tedy v depu. Postupem času pak přijde na řadu implementace elektrických vozidel do meziměstské, a nakonec i dálkové dopravy.

I „domácí“ nabíjecí infrastruktura – tzn. nabíjení v depu, později v logistických parcích – bude vyžadovat IT nadstavbu. Chytré platformy zajistí, že dobíjecí infrastrukturu bude možné provozovat v různých režimech: neveřejné nabíjení pro „domácí“ vozidla, poloveřejné například pro klienty nebo dodavatele a veřejný režim pro kohokoliv, kdo bude potřebovat. Samozřejmostí je také výkonový management, jehož úkolem bude zajistit, aby nedošlo k překročení maximálního povoleného odběru v lokalitě. V neposlední řadě bude úkolem IT platforem postarat se o snadnou administraci systému, přehlednou správu nákladů a bezproblémové fakturace.

Telematika v elektrickém kamionu

Další oblastí, kde dopravci ocení chytrá IT řešení, jsou bezesporu telematické systémy a mýtné jednotky. Obojí je hojně rozšířeno už nyní – Eurowag například nabízí všestrannou palubní jednotku EVA, jež integruje nejen mýtné platby, ale také užitečné telematické nástroje, od plánováním a sledování trasy až po vzdálené stahování tachografu a analýzu chování řidiče.

V případě elektrického kamionu telematika zohlední specifika bateriového pohonu – monitorovat tak lze například stav dobíjení, jeho průběh, teplotu trakční baterie nebo její zdraví. Telematická řešení zvládnou také vzdáleně monitorovat tlak v pneumatikách. Tento parametr se sice týká nákladních vozidel bez ohledu na pohon, ovšem pro segment CRT je stěžejní, neboť zásadně ovlivňuje životnost pneu a spotřebu vozidla – ať už jede na elektřinu, nebo naftu.

Tab 1

Příklady parametrů, které je možné díky telematice Eurowag v bateriově poháněném vozidle sledovat. Zdroj: Eurowag

Příklad z praxe: eTruck DHL

Jak může vypadat každodenní provoz bateriově poháněného kamionu nám ukázal pilotní projekt, na němž Eurowag spolupracuje se společností DHL. DHL do své flotily zakoupila bateriově poháněné Volvo FL Electric s kapacitou baterie 265 kWh. Úkolem vozu je doprava v rámci logistického parku v režimu 24/7. Díky telematice Eurowag bylo možné po půl roce provoz vyhodnotit.

Obr. 1

Ukázalo se, že za období od března do září 2022 bylo vozidlo v provozu celkem 149 dní, v průměru denně absolvovalo necelých 48 km, ovšem 4x byl nájezd vozidla za den větší než 100 km. Zajímavá jsou data o výkonu baterie s ohledem na různá roční období a s tím související venkovní teploty. V případě bateriově poháněných vozidel je třeba počítat s tím, že v zimě je zkrátka spotřeba baterie vyšší. Telematika zobrazuje také kapacitu baterie a průběh nabíjení. DHL pro svůj elektrický kamion zvolila dobíjecí stanici typu DC s výkonem 75 kW. Dostatečný výkon nabíječky byl pro vozidlo, které musí být nepřetržitě připraveno k provozu, zásadní. Pro zajímavost, DHL spočítala, že v celoročním provozu ušetří tento elektrický kamion 5 tun emisí CO2.

Obr. 2

Denní trasa vozidla a graf zobrazující stav baterie. Téměř kolmé čáry vzhůru ukazují průběh nabíjení a následně postupné čerpání kapacity baterie v denní provozu.

Cenná data z IT platforem

Bez „tvrdých“ dat a IT managementu, ať už se jedná o nadstavbu dobíjecí infrastruktury, nebo telematické údaje z každodenního provozu, se elektrifikace flotil neobejde. O to spíše, že zpočátku bude nutné provozovat flotily v hybridním módu, při němž se elektrická vozidla ujmou kratších vzdáleností, ale dálková doprava bude ještě nějakou dobu záviset na tradičních naftových nákladních vozidlech.

Technologie a chytré platformy v takovém případě dopravcům zjednoduší každodenní provoz, správu vozového parku i celého byznysu a poskytnou důležitá data pro rozhodování o směřování firmy. V turbulentní době, jež nás čeká, to bude důležitější než kdy dřív.

Datum zveřejnění

20.11.2022

Zdroj informací

David Nurkovič, W.A.G. payment solutions

Foto: PRAM Consultation a Volvo Truck

Fotogalerie

Výběr jazyka

Facebook

AutoTablet

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:
Page generated in 0.2025 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál