Servind

Elektrobusy v EU posilují

Elektrobusy v EU posilují

V roce 2022 zůstaly v EU nejoblíbenější autobusy s pohonem na naftu, které se na celkovém prodeji nových autobusů podílely 67,3 %, což představuje pokles o 1,5 % oproti roku 2021. Mezitím se i nadále prosazovaly elektricky poháněné autobusy, které se na celkovém trhu autobusů v EU podílely 12,7 %, oproti 10,6 % v roce 2021. Celkově všechna vozidla s alternativním pohonem v loňském roce představovala 32,7 % trhu autobusů v EU.

Autobusy na naftu a benzin

Registrace nových autobusů na naftu v EU v roce 2022 klesly o 7,8 % na 18 500 prodaných kusů. Autobusy na naftu však zůstaly nejoblíbenějšími ze všech nových autobusů a tvořily 67,3 % všech prodejů nových autobusů. Tři ze čtyř hlavních trhů v regionu u nich zaznamenaly dvouciferný pokles: Německo (-28,9 %), Francie (-21,4 %) a Itálie (-21,4 %). Naopak ve Španělsku došlo k výraznému nárůstu registrací nových autobusů na naftu (+52,2 %).

Na druhou stranu se v celém regionu loni prodaly pouze tři autobusy s pohonem na benzin.

Vozidla s alternativním pohonem (APV)

V roce 2022 se prodej nových elektricky poháněných autobusů v EU zvýšil o 13,7 % a dosáhl 3505 kusů, což představuje 12,7 % celkového trhu autobusů v EU. Francie, největší trh s tímto typem paliva, zaznamenala nárůst o 26,4 %, což přispělo k celkovým pozitivním výsledkům. Německo a Dánsko, druhý a třetí největší trh z hlediska objemu, rovněž zaznamenaly silný růst (+10,1 %, resp. +79,5 %). Spolu s Francií tyto tři země představovaly víc než 50 % všech elektrobusů registrovaných v EU.

Naopak elektrobusy s hybridním pohonem ztratily na významu. Jejich prodej klesl o 25,9 % a podíl na trhu se snížil z 10,3 % v roce 2021 na 8,1 % v loňském roce. Tento pokles byl způsoben především prudkým poklesem zaznamenaným v Německu (-25,3 %), které samo představuje téměř polovinu všech hybridních autobusů registrovaných v EU.

Celkem 11,9 % ze všech nových autobusů a autokarů registrovaných v roce 2022 jezdilo na alternativní paliva, přičemž většina byla poháněna zemním plynem. Francie, největší trh v této kategorii, zaznamenala pokles (-11,5 %) ale Itálie a Španělsko zaznamenaly trojciferný a dvouciferný nárůst (+112,6 %, resp. +28,6 %). Výsledkem byl celkový nárůst o 8,0 %, přičemž v celé EU bylo zaregistrováno 3262 těchto vozidel.

Datum zveřejnění

16.3.2023

Zdroj informací

ACEA

Foto: ACEA

Fotogalerie

Výběr jazyka

Facebook

AutoTablet

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:
Page generated in 0.3187 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál