Servind

Sběr kuchyňského oleje u Orlen Benzina

Sběr kuchyňského oleje u Orlen Benzina

Skupina Orlen Unipetrol ve spolupráci s výzkumně vzdělávacím centrem Orlen UniCRE, Českým vysokým učením technickým v Praze a Českou zemědělskou univerzitou v Praze spustila pilotní projekt, jehož cílem je zkoumání možností využití upotřebeného kuchyňského oleje a jeho efektivní přeměny v biopalivo a petrochemikálie.

Od začátku června letošního roku až do konce roku 2024 se mohou lidé v Ústeckém kraji zapojit do sběru upotřebeného kuchyňského oleje na šesti čerpacích stanicích Orlen Benzina v Ústeckém kraji. U šesti čerpacích stanicích v Ústeckém kraji, konkrétně v Ústí nad Labem, Teplicích, Chomutově, Litvínově a Mostě, mohou lidé odevzdávat upotřebený kuchyňský olej.

Projekt, který je spolufinancovaný Technologickou agenturou České republiky v rámci programu Trend, je plně v souladu se strategií skupiny Orlen Unipetrol rozšiřovat výrobu energie a produktů z obnovitelných zdrojů.

Zapojení do projektu je snadné. Po registraci v aplikaci Orlen Benzina si zájemci vyzvednou standardizovanou nádobu. Po naplnění ji mohou odevzdat 24 hodin denně sedm dnů v týdnu u jedné ze šesti čerpacích stanic do poloautomatického sběrného boxu a vyměnit ji za prázdnou.

Speciální sběrné nádoby umožňují opakovatelné použití a snižují hygienická rizika spojená s nakládáním s odpady. Nevznikají tak žádné pevné plastové odpady znečištěné oleji, které by bylo nutno likvidovat,“ vysvětluje generální ředitel a předseda představenstva Orlen UniCRE Jiří Hájek.

 „Problematice efektivní přeměny odpadních materiálů v surovinu, kterou lze využít jako kvalitní zdroj uhlíku pro výrobu pohonných hmot či plastů, se zabýváme dlouhodobě. V rámci projektu jsme vstoupili do fáze, kdy chceme ověřit vyvinutou technologii čištění a úpravy použitého oleje na produkty vhodné pro další zpracování v rafinérských a petrochemických procesech a připravit dokumentaci pro automatizovaný sběr a zpracování oleje ve velkém měřítku. Předpokládáme, že do konce roku 2024 takto získáme pro výzkumné účely až 20 tun upotřebeného kuchyňského oleje,“ pokračuje Jiří Hájek.

Projekt je oficiálně pojmenován „Výzkum a vývoj technologie čistění a recyklace kuchyňských olejů včetně systému jejich sběru EUCOTECH“. Byl spuštěn v roce 2021 a potrvá až do roku 2024. Je zaměřen na návrh systému decentralizovaného a automatizovaného sběru upotřebeného kuchyňského oleje UCO (Used Cooking Oil) z domácností s následným výzkumem a vývojem vhodných separačních a rafinačních procesů pro jeho úpravu na surovinu ve formě hydrogenovaného rostlinného oleje HVO (Hydrodeoxygenated Vegetable Oil), kterou bude možno začlenit do procesu rafinérské a petrochemické výroby.

„Společnost Orlen Unipetrol je již dnes připravena využít přečištěné odpadní oleje k výrobě bezkyslíkatého vysokocetanového biopaliva HVO, tj. hydrodeoxygenovaný rostlinný olej. Takto vzniklé biopalivo má lepší stabilitu než klasické MEŘO a vyšší cetanové číslo než motorová nafta. Při jeho výrobě i spalování navíc vzniká méně emisí oxidu uhličitého,“ dodává Jiří Hájek.

Bližší informace jsou dostupné na internetové stránce sbirejolej.cz.

Datum zveřejnění

12.6.2023

Zdroj informací

Orlen Unipetrol

Foto: Orlen Unipetrol

Fotogalerie

Výběr jazyka

VALEO 2024

Facebook

AutoWeek

AutoTablet

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:
Page generated in 0.26 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál