Servind

Nike, Heineken a PepsiCo požadují zpřísnění emisních norem

Nike, Heineken a PepsiCo požadují zpřísnění emisních norem

Globální společnosti Nike, Heineken a PepsiCo vyzývají EU, aby zvýšila klimatické cíle pro nákladní automobily a pomohla jim tak splnit jejich vlastní ekologické závazky. V dopise zákonodárcům EU, který podepsalo celkem 41 dopravců, přepravců, logistických a e-mobilních společností, včetně společností Maersk a DFDS, uvádějí, že ambicióznější normy CO2 v letech 2030 a 2040 sníží náklady a urychlí výrobu nákladních vozidel s nulovými emisemi ve velkém měřítku.

Výrobci nákladních vozidel mají ambiciózní dobrovolné závazky prodávat víc nákladních vozidel s nulovými emisemi, mezi něž patří vozidla s elektrickým a vodíkovým pohonem. Společnosti proto naléhavě vyzývají poslance Evropského parlamentu a vlády EU, aby zvýšily cíl snížení emisí pro rok 2030 v oblasti emisí CO2 ze současných navrhovaných -45 % na -65 %, aby se zajistilo, že se regulační ambice dostanou alespoň na úroveň dobrovolných ambicí. To by podle nich zvýšilo počet ekologických nákladních vozidel na evropských silnicích v roce 2030 o více než 150 000 ve srovnání s návrhem Evropské komise.

Archana Jagannathanová, ředitelka pro udržitelnost společnosti PepsiCo Europe, uvedla: „Je to velmi důležité. Ambice společnosti PepsiCo snížit do roku 2030 emise nejméně o 40 % a do roku 2040 dosáhnout nulových emisí do značné míry závisí na úsilí našich partnerů v hodnotovém řetězci o dekarbonizaci, což zahrnuje i logistiku třetích stran. Proto je přechod na cenově dostupný a bezemisní pohyb zboží v Evropě naší společnou odpovědností. Naléhavě žádáme tvůrce politik v Bruselu, aby stanovili ambicióznější normy CO2 pro nákladní automobily, protože to je nejen zásadní krok k dosažení cílů EU v oblasti klimatické neutrality, ale také strategický krok pro úspěch našeho odvětví.“

Podepsané společnosti naléhavě žádají EU, aby stanovila jasné datum, kdy bude prodáváno 100 % nových nákladních vozidel s nulovými emisemi. To je klíčové pro dekarbonizaci odvětví do roku 2050 vzhledem k tomu, že průměrná životnost nákladních vozidel v Evropě je přibližně 18 let. V dopise se uvádí, že klimatické cíle by se měly vztahovat na všechny typy nákladních vozidel, aby se zajistilo, že výrobci zvýší výrobu vozidel s nulovými emisemi ve všech segmentech. Návrh Komise vyjmul některé typy vozidel, včetně popelářských a stavebních, a některá městská dodávková vozidla, které lze často snadno elektrifikovat - což má přínos pro kvalitu ovzduší ve městech.

Kenny Kristensen, globální vedoucí oddělení Energy Transition Execution společnosti Maersk Landside Transportation, řekl: „Moller-Maersk se plně zavázala k dosažení nulových čistých emisí skleníkových plynů do roku 2040 v rámci celého našeho podnikání. To vyžaduje značné investice a my věříme, že závazek ukončit nákup vozidel na fosilní paliva v roce 2035 nás přiblíží k dosažení našich emisních cílů a pomůže tak našim zákazníkům snížit jejich stopu skleníkových plynů. Řídit energetickou transformaci silniční nákladní dopravy však nemohou pouze přední společnosti, jako je Maersk, a mnoho našich vysoce ceněných zákazníků a logistických partnerů. Je zapotřebí více opatření ze strany regulačních orgánů, podniků a spotřebitelů a doporučujeme všem politikům, aby nastavili silné poptávkové signály pro odvětví, které urychlí energetickou transformaci.“ Maersk je jedním z největších znečišťovatelů vody a ovzduší na světě v lodní dopravě!

Několik společností si stanovilo ambicióznější klimatické cíle a zdůrazňuje význam podstatného zvýšení dostupnosti a urychleného dodání širšího sortimentu nákladních vozidel s nulovými emisemi v nadcházejících letech. Úspory z rozsahu sníží počáteční pořizovací náklady elektrických a vodíkových nákladních vozidel a zajistí, že jejich vlastnictví a provoz budou brzy levnější než u nákladních vozidel s naftovým motorem.

Sophie-Kim Chapmanová, vedoucí oddělení dekarbonizace ve společnosti DFDS, uvedla: „V současné době je v DFDS v provozu více než 200 vozidel. Je v zájmu nás všech, abychom prosazovali větší počet nákladních vozidel s nulovými emisemi na silnicích, a to dřív, abychom měli jasné záměry týkající se jak nákladních vozidel, tak infrastruktury. Tím se rychleji dostaneme jak ke snížení emisí, tak k nákladové paritě s naftou. Dopravci, jako jsme my, budou moci s větší jistotou plánovat dopředu.“

Podepsané společnosti uznávají, že EU zavedla podmínky umožňující zavádění nákladních vozidel s nulovými emisemi, včetně povinných dobíjecích míst a slev na mýtném pro elektrická a vodíková nákladní vozidla. Vyzývají členské státy, aby tyto právní předpisy EU co nejdříve realizovaly. Nicméně se domnívají, že revize norem CO2 pro nákladní automobily dává zákonodárcům EU příležitost rozhodnout, zda Evropa využije výhodu cenově dostupné bezemisní přepravy zboží a všech dalších výhod, které to přinese životnímu prostředí, průmyslu, řidičům a veřejnému zdraví.

Komise EU pro nová nákladní vozidla prodávaná v roce 2030 navrhla cíl snížit emise CO2 o 45 % v porovnání s úrovní v roce 2019/2020 a v roce 2040 tento cíl zvýšit na 90 %. Ministři životního prostředí EU a Evropský parlament v současné době projednávají návrh norem a na konečném nařízení by se měli dohodnout počátkem příštího roku.

Datum zveřejnění

27.6.2023

Zdroj informací

T&E

Foto: T&E

Výběr jazyka

Facebook

AutoWeek

AutoTablet

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:
Page generated in 0.2849 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál