Servind

Zákon o datech potřebuje pravidla

Zákon o datech potřebuje pravidla

Aby mohl Zákon o datech plně využít svůj potenciál podpory volby pro spotřebitele a inovací založených na datech v širším odvětví mobility, Asociace nezávislých velkoobchodníků s náhradními díly pro automobily FIGIEFA zdůrazňuje, že by Komise měla ještě letos navrhnout specifická odvětvově pravidla pro přístup k datům z vozidel aby mohly být co nejdříve zahájeny legislativní diskuse a přijata pravidla.

Z podnětu švédského předsednictví Rady Evropské unie byla v rámci trialogů mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí dosažena dohoda týkající se Zákona o datech, který stanoví harmonizovaná pravidla pro přístup k datům z propojených produktů v EU a jejich využívání.

Zákon o datech v podstatě stanoví právo soukromých a firemních uživatelů na přístup k datům z jejich připojených výrobků a právo sdílet tato data s třetími stranami podle jejich volby. Jeho záměrem je umožnit tím inovace založené na datech a hospodářskou soutěž v oblasti poskytování poprodejních a doplňkových služeb. Jedná se o jeden z právních předpisů EU, jehož cílem je vytvořit konkurenceschopnou evropskou ekonomiku.

FIGIEFA, hlas evropských nezávislých distributorů automobilových dílů, se domnívá, že Zákon o datech je důležitým prvním krokem, který byl učiněn. Jakmile bude dokončen a vstoupí v platnost, vytvoří základ důležitých obecných zásad. Jak již bylo řečeno, jakožto horizontální regulace, platná pro všechna průmyslová odvětví, nebude Zákon o datech sám o sobě v Evropě stačit k vytvoření bohaté nabídky propojených služeb generovaných vozidly a založených na datech. Vzhledem ke specifikům trhu s náhradními díly pro automobily a ekosystému služeb mobility je FIGIEFA pevně přesvědčena, že k tomu, aby byl pro naše odvětví plně efektivní, jsou zapotřebí specifická odvětvově pravidla.

Aby mohl Zákon o datech plně využít svůj potenciál, musí mít poskytovatelé služeb možnost vyvíjet svá technická řešení a služby v předstihu před tím, než uživatelé poskytnou přístup ke svým datům. Jinými slovy: bez služeb, které byly vyvinuty na finančním základě, by konkrétní tok dat odvozený od uživatelů zákona o datech nenašel příjemce.

Proto je nezbytné doplnit Zákon o datech o odvětvové právní předpisy v rámci schvalování typu vozidla. Specializovaný právní předpis o „přístupu k údajům, funkcím a zdrojům ve vozidle“, za který odpovídá komisař pro vnitřní trh Thierry Breton, se připravuje a jeho vydání se očekává ve třetím čtvrtletí tohoto roku.

FIGIEFA zdůrazňuje, že nejdůležitější je řešit konkrétní systémové a strukturální překážky, s nimiž se potýkají nezávislé subjekty na trhu v odvětví automobilového průmyslu a služeb mobility. Je nezbytné rozšířit přístupová práva nad rámec „dat“ na „funkce a zdroje vozidla“ včetně oboustranné komunikace s řidičem prostřednictvím rozhraní člověk-stroj. Tyto funkce jsou nezbytné pro poskytování mnoha poprodejních služeb a služeb mobility. Vzhledem k technické složitosti je třeba definovat také specifické role a odpovědnosti všech zúčastněných provozovatelů v oblasti bezpečnosti a (kyber)zabezpečení.

I samotný Zákon o datech uznává, že k uvolnění bohatého potenciálu služeb založených na datech v automobilovém průmyslu je zapotřebí plný a spravedlivý přístup k datům, funkcím a zdrojům generovaným vozidly pro všechny účastníky trhu a prostředky pro využití těchto dat v praxi.

FIGIEFA proto znovu opakuje, že je naléhavě nutné zveřejnit tento návrh pro konkrétní odvětví nejpozději do třetího čtvrtletí letošního roku, aby byly zajištěny rovné podmínky, které by pro evropské spotřebitele zajistily ekosystém digitální mobility vhodný pro příští desetiletí s efektivní hospodářskou soutěží a inovativními službami za konkurenceschopné ceny.

Datum zveřejnění

26.7.2023

Zdroj informací

FIGIEFA

Foto: FIGIEFA a Evropská komise

 

Fotogalerie

Výběr jazyka

VALEO 2024

Facebook

AutoWeek

AutoTablet

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:
Page generated in 0.2501 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál