Servind

Bosch dodává technologie pro celý vodíkový řetězec - 3. část

Bosch dodává technologie pro celý vodíkový řetězec - 3. část

Zelený vodík je pro klimaticky neutrální svět nezbytný - v dopravě, budovách nebo zpracovatelském průmyslu. Nachází smysluplné využití v téměř každém odvětví. Společnost Bosch je na toto připravena. V rámci celého vodíkového hodnotového řetězce vyvíjí technologie pro výrobu, stlačování, skladování a využití vodíku. Na Bosch Tech Day 2023 poskytla mnoho informací o svém portfoliu produktů a služeb.

Recyklace platiny z palivových článků

Výroba soustav palivových článků PEM vyžaduje cenné suroviny, jako je platina. Tento proces může být mnohem udržitelnější a ekonomičtější, pokud se platina získá zpět z vyřazených článků. Za tímto účelem společnost Bosch vyvinula nové smluvní modely, které jí zajišťují právo na zpětný odkup soustav článků pro mobilní aplikace. To vytváří předvídatelné a stabilní dodavatelské řetězce a lepší dostupnost zdrojů a také výrazně snižuje uhlíkovou stopu. Kromě toho výzkumníci společnosti Bosch vyvinuli řešení, která využívají chemické procesy k ekologičtějšímu získávání platiny. Na tyto procesy podala více než 20 patentových přihlášek.

Šetření zdrojů však nezačíná pouze na konci životního cyklu výrobku, ale i během provozu. I proto se plánuje využití digitálních dvojčat pro sledování životnosti a funkce komponent v elektrolyzérech a palivových článcích v mobilních i stacionárních aplikacích. To umožní předem plánovat údržbu, opravy a recyklaci.

Průmyslový kotel připravený na H2 – klimaticky neutrální vytápění a procesní teplo

Společnost Bosch pomáhá díky svým průmyslovým kotlům připraveným na budoucnost výrobním závodům v zemích po celém světě snižovat náklady na energii a dosahovat jejich cíle v oblasti udržitelnosti, a to až do dosažení klimatické neutrality tepelných procesů. Generátory páry a tepla Bosch lze flexibilně provozovat se 100% zeleným vodíkem, zelenou elektřinou nebo biopalivy. Mnoho starších systémů je již připraveno na přechod na obnovitelná paliva.

Další perspektivní technologií jsou hybridní systémy kotlů. Díky konstrukci s elektrickým topným tělesem a hořákem lze současně používat různá paliva, například zelenou elektřinu a vodík. To znamená větší flexibilitu, bezpečnost dodávek a nezávislost na fosilních palivech. První pilotní systémy byly uvedeny do provozu v roce 2022 a již nyní zabraňují uhlíkovým emisím odpovídajícím průměrným emisím více než 4500 domácností.

Kotle připravené na H2 – technologicky neutrální řešení pro vytápění šetrné ke klimatu

Kotle Bosch H2-ready mohou být zpočátku provozovány na zemní plyn a poté snadno převedeny na vodík - jakmile bude dostupnější. Rovněž je možná příměs 20 % vodíku do plynu v síti bez jakéhokoli dovybavení. Jakmile bude k dispozici 100% zelený vodík, mohou odborní instalatéři přestavět kotle H2-ready na plně vodíkový provoz během jedné hodiny. Je třeba vyměnit pouze několik komponent, například hořák. Kotel připravený na H2 zabírá jen velmi málo místa, což z něj činí atraktivní alternativu pro starší budovy, kde je omezený prostor.

Systém palivových článků na bázi pevných oxidů – výroba energie podle potřeby

Systémy Bosch s palivovými články na bázi pevných oxidů (SOFC) jsou distribuované zdroje energie, které lze použít v komerčních budovách, průmyslových závodech a IT centrech. Systém SOFC generuje výkon 100 kW a v závislosti na požadavcích na výkon lze kombinovat několik systémů pro dosažení megawattového výkonu. Systém SOFC využívá k výrobě tepla a energie konvenční paliva (biometan nebo zemní plyn, v budoucnu také vodík). Dosahuje až 90 % celkové účinnosti. Při výrobě těchto stacionárních palivových článků lze využít odborné znalosti v oblasti funkční keramiky – odborné znalosti, které byly vyvinuty při výrobě lambda senzorů pro vozidla. Očekává se, že budou připraveny k výrobě do poloviny desetiletí.

Předchozí části najdete zde a zde.

 

Datum zveřejnění

9.8.2023

Zdroj informací

Bosch

Foto: Bosch

 

Fotogalerie

Výběr jazyka

Facebook

AutoWeek

AutoTablet

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:
Page generated in 0.255 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál