Servind

Zbytečné pokuty i administrativa

Zbytečné pokuty i administrativa

Nově zaváděné vysokorychlostní vážení na českých silnicích se stále potýká s problémy. Nepřesných výsledků měření si dopravci všímají především na dálnici D2. Na jeho základě dostávají pokuty v řádech desetitisíců korun, což pro některé logistické společnosti může být i likvidační.

Problém zejména pro cisterny

Někteří dopravci se v poslední době ocitli zavaleni pokutami za překročení povolené hmotnosti jejich nákladních souprav, přestože svá auta nepřetěžují. Vysokorychlostní váha na dálnici D2, na jejímž základě udílí Městský úřad v Židlochovicích finanční sankce, je často problematická a pro vážení souprav s cisternami a sypkými materiály nevhodná.

To potvrzuje i největší český silo cisternový dopravce Conti-RSC, který dostal od židlochovického úřadu hned několik pokut za údajně přetížené soupravy. „Naše vozy jsou opatřeny senzory hmotnosti, které řidiči umožňují sledovat hmotnost nákladu, včetně zatížení náprav v reálném čase,“ odmítá pochybení jednatel společnosti Ondřej Stöhr.

Úspěšné odvolání

Podle zákona o pozemních komunikacích mohou přetížené kamiony dostat pokutu až 9000 Kč za každou započatou tunu, která překračuje největší povolenou hmotnost vozidla nebo jízdní soupravy. U návěsové soupravy se při vážení zvlášť sčítají nápravové tlaky tahače a návěsu. Jenže kapaliny a sypké materiály, jako jsou vápno, cement či vápenec, se v průběhu jízdy v cisterně posouvají, čímž se mění rozložení hmotnosti mezi nápravami. Kvůli tomu může součet všech náprav přesáhnout povolených 18 t, ačkoli ve skutečnosti celá souprava limit splňuje.

Proti první pokutě ve výši 40 000 Kč, udělené soupravě převážející vápno, proto dopravce Conti RSC podal odpor a byl úspěšný. „Výše uvedený náklad může za pohybu vozidla měnit těžiště, a mohlo tak dojít k přesunu těžiště nákladu do přední části přípojného vozidla a mohlo tak dojít k většímu zatížení motorového vozidla. Tento jev nemůže obviněný ovlivnit,“ odůvodnil odbor dopravy Městského úřadu v Židlochovicích proč původní rozhodnutí zrušil.

Úřad je zahlcený

Množství zasílaných pokut od židlochovického úřadu nutilo dopravce reagovat. „Do tohoto rozhodnutí jsme byli nuceni naše trasy z D2 odklonit, nyní už jsme tam dopravu vrátili. Současně jsme zprovoznili statické váhy pro vlastní kontrolu a získání dokladu pro další správní řízení,“ vysvětluje Ondřej Stöhr, jak Conti-RSC situaci s problematickou váhou řeší.

Mezitím však úřad vyměřil dopravci další tři pokuty, proti nimž se Conti-RSC opět odvolalo. Na rozhodnutí stále čeká. „Úřad v Židlochovicích je již docela zahlcen od dalších dopravců, takže jeho reakční doba se prodlužuje,“ podotýká Stöhr.

Pokutám se braňte, vyzývá sdružení

Na D2 má problémy drtivá většina dopravců. Bránit se proti pokutám proto svým členům doporučuje i sdružení dopravců Česmad. „S ohledem na výše uvedené platí naše doporučení pro všechny, kdo z Židlochovic dostali příkaz k úhradě pokuty za přetížení a mají pochybnosti, aby podali proti němu odpor, šli do správního řízení a případně se pak odvolali i ke krajskému úřadu,“ vyzývá sdružení své členy.

Sdružení Česmad situaci řeší zároveň i s ministerstvem dopravy. Jedním z uvažovaných řešení je změna vyhlášky, podle níž nebudou zvlášť hodnoceny hmotnosti tahačů v soupravách. Tím by se podle odhadů odstranilo až 90 % současných údajných přestupků. Dopravci rovněž chtějí dosáhnout častějších kontrol vysokorychlostních vah a upřesnit jejich používání pro sypké materiály a kapaliny. Paradoxem je, že ačkoliv kamiony mířící do zahraničí mají celkovou hmotnost výrazně nižší, v Česku mají s váhovými limity problémy. „Například v Německu je limit nižší o pět tun a přesto v Česku chodí pokuty za přetížení,“ poukazuje Stöhr na nesrovnalosti v měření.

Ministerstvo dopravy a Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zdůrazňuje, že Česko je sice průkopníkem ve vysokorychlostním vážení, avšak systém má zjevně stále řadu nedostatků. Na problém přetížených aut v souvislosti s modernizací dálnice D1 upozornil letos v květnu Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) s tím, že vysokorychlostní vážení a následné sankcionování v podstatě nefunguje.

Problémy s kalibrací vah

Resort dopravy uznává, že vysokorychlostní váhy vykazují řadu technických problémů a trpí častými poruchami. Problematická je zejména přesná kalibrace, která je nutná k tomu, aby bylo měření průkazné.

Kvůli administrativním a technickým nedostatkům vysokorychlostního vážení se řada obcí odmítá přestupky zabývat, jelikož často končí odvoláními a v důsledku zvyšují byrokratickou zátěž. „Samotná kalibrace té váhy je velmi komplikovaná a výsledky měření jsou napadány. Je to velmi složitý proces. Bohužel se stává, že i když je váha zkalibrována, občas vykazuje úplně nesmyslné výsledky,“ vysvětluje ředitel ŘSD Radek Mátl.

S tímto problémem se potýkají i váhy na dálnici D2, na kterých z iniciativy sdružení Česmad proběhlo kontrolní vážení. „Podle neoficiálních zpráv nebyly splněny všechny požadované parametry vah, a tak by neměly být dále používány jako stanovené měřidlo a sloužit k pokutování do doby, než budou řádně ověřeny,“ konstatuje ve sdělení svým členům sdružení.

I přes zmíněné problémy ministerstvo dopravy s vysokorychlostními váhami do budoucna počítá a jejich počet hodlá rozšiřovat. V současnosti jich v Česku funguje šest, a to na dálnicích D1, D2, D5, D8, D35 a D48. Do provozu se má zapojit ještě letos další váha na dálnici D4 a do konce příštího roku jich má fungovat 12. Podle dopravců by se ale vysokorychlostní váhy měly používat jen pro takzvaný předvýběr pro statické zvážení, nikoli pro automatizované pokutování.

Datum zveřejnění

08.12.2023

Zdroj informací

Lesensky.cz

Foto: Lesensky.cz

Výběr jazyka

Facebook

AutoWeek

AutoTablet

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:
Page generated in 0.3049 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál