Servind

Jak si pořídit elektromobil Mercedes-Benz s dotací

Jak si pořídit elektromobil Mercedes-Benz s dotací

Na základě výzvy Záruka elektromobilita, kterou Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 1. 12. 2023 jako součást Národního plánu obnovy, mohou nově podnikatelé a obchodní společnosti získat dotaci až 300 000 Kč na nákup bezemisního vozidla a k tomu navíc záruku k úvěru od Mercedes-Benz Financial Services poskytnutou Národní rozvojovou bankou. Dotace platí pro všechny vozy s cenou do 1 500 000 Kč bez DPH.

Maximální výše dotace 200 000 Kč pro vozy kategorie M1 (modely EQT, eCitan Tourer, eVito Tourer).

Maximální výše dotace je 250 000 Kč pro vozy kategorie N1 (modely eCitan, eVito, eSprinter).

Maximální výše dotace 300 000 Kč pro vozy kategorie N2 (modely eSprinter - verze N2)

Kromě podpory na nákup elektromobilu lze rovněž získat dotaci na pořízení nabíjecí stanice, a to až 50 000 Kč na AC dobíjecí stanici, případně až 150 000 Kč na DC dobíjecí stanici nad 40 kW.

Výhody financování s Mercedes-Benz Financial Services

- Provede zájemce zdarma procesem získání finanční podpory od Národní rozvojové banky.

- Poskytne úvěr na pořízení vozidla s délkou financování až 96 měsíců, atraktivním úrokem a zárukou Národní rozvojové banky.

- Po celou dobu financování je zájemce o dotaci zapsaným vlastníkem vozidla.

Podmínky získání podpory

- Vozidlo musí být nové, příp. předváděcí (6 měsíců od uvedení do provozu, najeto do 6000 km) s cenou vozu do 1 500 000 Kč

- V rámci jedné žádosti lze pořídit i více vozidel (s podmínkou shodného dodavatele).

- Vozidlo musí být ve vlastnictví uchazeče o dotaci po dobu minimálně 24 měsíců od obdržení finančního příspěvku.

- Dobíjecí stanice musí být pořizována současně s vozidlem a musí být umístěna v provozovně zákazníka.

- Žadatelem může být OSVČ a malý, střední i velký podnik z celé ČR s min. dvěma uzavřenými účetními obdobími.

- Není určeno pro municipality a zemědělskou prvovýrobu.

- Je poskytováno v režimu „de minimis", tzn. že celkový rozsah veřejné podpory poskytnuté jednomu subjektu nesmí během po sobě následujících 3 účetních období zpravidla překročit 200 000 eur.

Jak získat podporu?

- Zájemce si vybere konkrétní vozidlo splňující podmínky Výzvy, veškeré zálohy a platby však odložte až do fáze po podání žádosti do Národní rozvojové banky.

- Kontaktuje prodejce Mercedes-Benz. Ten připraví indikativní nabídku financování a zajistí schválení limitu financování.

- Po zveřejnění podkladů, které Národní rozvojová banka k žádosti požaduje, Mercedes-Benz Financial Services připraví veškerou dokumentaci. Zájemce podepíše úvěrovou smlouvu s Mercedes-Benz Financial Services.

- Prostřednictvím Mercedes-Benz Financial Services se podá Žádost o podporu na Národní rozvojovou banku.

- Po schválení Národní rozvojovou bankou zájemce podepíše dohodu o Záruční listině, může čerpat úvěr a hradit dodavateli.

- Po předložení faktury, dokladů o úhradě a registraci vozidla zájemce získá neprodleně finanční příspěvek od Národní rozvojové banky.

Příjem žádostí Národní rozvojové bance bude ukončen 30. 9. 2025.

Přehled vozů, pro které lze čerpat dotaci

EQT       Kategorie M1 Maximální výše dotace 200 000 Kč

eCitan Tourer     Kategorie M1 Maximální výše dotace 200 000 Kč

eVito Tourer       Kategorie M1 Maximální výše dotace 200 000 Kč

eVito     Kategorie N1 Maximální výše dotace 250 000 Kč

eSprinter            Kategorie N1 Maximální výše dotace 250 000 Kč

eSprinter            Kategorie N2 Maximální výše dotace 300 000 Kč

Datum zveřejnění

6. 6.2024

Zdroj informací

Mercedes-Benz

Foto: Mercedes-Benz

Výběr jazyka

Facebook

AutoWeek

AutoTablet

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:
Page generated in 0.2912 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál