Servind

AutoSAP hodnotil úspěšný rok 2023

AutoSAP hodnotil úspěšný rok 2023

Loňský rok opět potvrdil vysokou konkurenceschopnost domácího automobilového průmyslu, což je vzhledem k jeho významu velmi dobrou zprávou i pro celou Českou republiku.

„Výsledky českého automobilového průmyslu za rok 2023 jsou jednoznačně dobrou zprávou pro českou ekonomiku. Sektor byl tahounem průmyslové výroby a v řadě ukazatelů již překonal úroveň před pandemií. Firmy automotive si dokázaly poradit s doznívající volatilitou v dodavatelských řetězcích a celkově dosáhly opět lepších výsledků něž o rok dříve. Dostupná data ukazují i rozvoj výroby elektromobilů a jejich komponent, což je oblast, která si nárokuje nemalé investice,“ zhodnotil loňský rok prezident Sdružení automobilového průmyslu Martin Jahn.

Roste produkce vozidel

Přes řadu zmíněných výzev výrobci osobních automobilů meziročně navýšili výrobu o 14,8 % a s 1 397 816 vyrobenými vozidly téměř dosáhli předkrizových hodnot. Počet vozidel s elektrickým pohonem se zvýšil o 34 %, vyrobeno jich bylo 180 887, což představovalo 13 % z celkové produkce.

Výroba:

- osobní automobily: 1 397 816 kusů (+14,8 %)

- autobusy: 5253 kusů (-1,3 %)

- nákladní automobily: 1432 kusů (+6,3 %)

- Motocykly: 755 kusů (-53,5 %)

- přívěsy a návěsy: 18 723 kusů (-19,3 %)

Celkový počet vyrobených silničních vozidel vzrostl loni meziročně o 14 % na 1 423 979 kusů.

Ještě rychlejší růst tržeb a exportu

Celkové tržby firem sdružených v AutoSAPu vzrostly meziročně o 17,7 % a dosáhly 1478,2 miliard korun. Zajímavé je, že tržby rostou rychleji než počet vyrobených vozidel, což svědčí o tom, že roste technická úroveň produkce, což je pro český autoprůmysl dobře.

Ještě rychleji než tržby rostl export (meziročně 23,2 %), přičemž na tomto růstu se podíleli jak finalisté, tak dodavatelé. I nadále platí, že řada dodavatelů z automobilového průmyslu patří mezi největší české exportéry vůbec.

Počet zaměstnanců ve firmách AutoSAPu dosáhl koncem loňského roku 141 862 osob a je dlouhodobě stabilní. I přes složitou ekonomickou situaci nedocházelo k propouštění kmenových zaměstnanců – vzhledem k trvající neutěšené situaci na trhu práce si firmy v maximální možné míře snaží své zaměstnance udržet.

Automobilový průmysl je přitom i nadále atraktivním zaměstnavatelem. Meziroční nárůst mezd ve firmách AutoSAPu dosáhl 8,8 % a celková průměrná mzda stoupla na 54 637 korun. Je tak o 30,2 % vyšší než v dalších sektorech zpracovatelského průmyslu. Růst mezd se promítá do rostoucích výrobních nákladů ale současně přináší růst poptávky a obratu, což je důležitým přínosem pro celou ekonomiku.

Členské firmy AutoSAP v roce 2023

Tržby: 1 478,2 miliardy Kč (+17,7 %)

Export: 1 265,7 miliardy Kč (+23,2 %)

Počet zaměstnanců: 141 862 osob

Průměrná mzda: 54 637 (+8,8 %)

Boj o Euro 7

Martin Jahn ve svém vystoupení ocenil přijetí reálnější podoby emisní normy Euro 7 a ocenil při tom přínos českých vyjednávačů. Znamená to, že se prodlužuje životní cyklus automobilů, a to zejména u malých vozů, což je dobře pro zákazníky. Jahn připomenul, že stále ještě není jasno o prováděcích aktech k Euru 7. „Nezpochybňujeme Green deal, ale chceme, aby byl reálný a nemusely se kvůli němu některé výroby stěhovat pryč,“ dodal Martin Jahn.

Co trápí automobilový průmysl

Pokud jde o budoucnost automobilového průmyslu, definují členové AutoSAPu několik oblastí, které další rozvoj limitují. „Co nás trápí jsou i nadále rostoucí respektive stále vysoké ceny energií, což je způsobeno cenou emisních povolenek. Ty postihují zejména dodavatele, kteří nemají takovou možnost promítnout vyšší náklady do cen. Stále přetrvávají nedostatečná flexibilita trhu práce včetně řešení přesčasové práce a nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Podporu by potřebovalo i zvyšování kvality technického vzdělávání a také je potřeba podpora vědy a výzkumu, stejně jako jsou v době probíhající transformace nezbytné velké investice. Pokud ale vše půjde dobře, tak pro dodavatele může probíhající transformace vytvořit na konci dekády ještě silnější základnu,“ uvedl Martin Jahn.

Investice do vědy a výzkumu

Martin Jahn také připomenul, že investice do výzkumu a vývoje v automobilovém průmyslu jsou větší než jeho podíl na hospodářské produkci. Automobilový průmysl hraje vedoucí roli v zavádění Průmyslu 4.0 a opět je vedoucím sektorem i v zavádění umělé inteligence. Také dodavatelé se přizpůsobují nejnovějším trendům, což ale vyžaduje obrovské investice.

Martin Jahn dodal: „Automobilový sektor prochází jednou z nejzásadnějších transformací. Za předpokladu, že se podaří zajistit větší flexibilitu trhu práce, udržet na rozumné výši ceny energií a současně přijmout konkrétní národní opatření na podporu rozvoje vědy a výzkumu, není důvod, proč by české firmy v dlouhodobém výhledu na světovém automobilovém trhu neuspěly.“

Výhled pro letošní rok

A jaký bude letošní rok? Martin Jahn zůstává optimistický. „Výhled je velmi pozitivní. Jakkoli s řadou výzev budeme muset pracovat i nadále, jsem přesvědčen, a prvních pět měsíců 2024 tomu nasvědčuje, že automobilový průmysl má před sebou další rekordní rok, jehož výrobní výsledky budou výrazně nad loňským a posunou nás nad výrobní objemy předkrizových let s růstem o 5 nebo i víc % s produkcí nad hranicí 1,5 milionu vozidel,“ říká prezident Sdružení automobilového průmyslu.

Datum zveřejnění

28. 6.2024

Zdroj informací

AutoSAP

Foto: Vladimír Rybecký

Grafy: AutoSAP

Fotogalerie

Výběr jazyka

Facebook

AutoWeek

AutoTablet

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:
Page generated in 0.3497 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál