Servind

Překvapivě velký optimismus na trhu práce

Překvapivě velký optimismus na trhu práce

Společnost ManpowerGroup Česká republika dnes zveřejnila výsledky průzkumu ManpowerGroup Index trhu práce pro druhé čtvrtletí roku 2021. Většina firem plánuje nabírat zaměstnance - jakmile to půjde.

V rámci průzkumu ManpowerGroup Index trhu práce pro druhé čtvrtletí 2021 byla všem účastníkům reprezentativního vzorku 607 zaměstnavatelů v ČR položena otázka: „Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v následujícím čtvrtletí do konce června 2021 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?“

Zaměstnavatelé v České republice hlásí pro druhé čtvrtletí 2021 optimistické náborové plány: 13 % z  nich očekává nárůst počtu zaměstnanců, 5 % předpovídá jejich snížení a 79 % nepředpokládá žádné změny. Na základě těchto údajů vykazuje Čistý index trhu práce pro Českou republiku pro druhé čtvrtletí 2021 hodnotu +8 %, tedy na vysoce optimistické úrovni odpovídající době před covidem.

„Firmy ve všech sektorech, s výjimkou ubytování a stravování, plánují s odezníváním epidemie nabírat nové zaměstnance. Dobrá zpráva také je, že největší optimismus vykazují sektory, které zaměstnávají největší počet zaměstnanců, jako jsou výroba, služby, stavebnictví a veřejný sektor. Otázkou ale je, jak dlouho se bude ještě světlo na konci tunelu vzdalovat. Na zaměstnavatelském optimismu se také bude odrážet další pokračování vládní podpory pro zachování zaměstnanosti, jejíž podoba ještě není známa,“ řekla generální ředitelka ManpowerGroup Česká republika Jaroslava Rezlerová .

„I přes aktuální nejistotu nejsou firmy schopné obsadit řadu pracovních míst. Třetina ze všech volných pozic na trhu, tedy 107 000, je obsluha strojů ve výrobě a tyto pozice se velmi těžko obsazují. Lidé z gastronomie a služeb nemají o práci ve výrobě zájem a nábor zahraničních pracovníků je nyní náročnější. Dále se hledá přes 80 000 pomocných dělníků do stavebnictví, 67 000 řemeslníků a opravářů nebo 29 000 různých specialistů, techniků a odborných pracovníků,“ dodala Rezlerová.

Porovnání podle odvětví

Zaměstnavatelé v šesti ze sedmi odvětví předpovídají pro nadcházející čtvrtletí nárůst počtu zaměstnanců. Nejsilnější náborové plány hlásí odvětví Stavebnictví s indexem +25 %. Povzbudivé náborové plány hlásí i Zpracovatelský průmysl s indexem +16 % a Finance, pojištění, nemovitosti a další služby organizacím s Indexem +12 %. Zaměstnavatelé v odvětví Ostatní služby (Státní správa, zdravotnictví, vzdělávání a kultura; Doprava, skladování a komunikace) hlásí příznivý index +9 %. Umírněné náborové aktivity očekává Velkoobchod a maloobchod s Indexem +4 % a odvětví Ostatní výroby (Výroba a rozvod el., plynu a vody; Zemědělství, myslivost, lesnictví a rybolov; Těžba nerostných surovin), kde má index hodnotu +2 %. Zaměstnavatelé v odvětví Ubytování a stravování hlásí pesimistické náborové plány s indexem -5 %, které jsou ale výrazně méně pesimistické ve srovnání s předchozím obdobím.

Zaměstnavatelé ve všech čtyřech kategoriích očekávají v příštím čtvrtletí zvyšování počtu zaměstnanců. Nejsilnější náborové plány hlásí velké organizace s indexem +20 %. Mikro a střední organizace vykazují umírněný index +7 %. Malé organizace hlásí stabilní trh práce s indexem +1 %.

Dopady pandemie covid-19 na náborové aktivity firem v ČR

Respondentům průzkumu byla položena otázka „Kdy očekáváte, že se vaše náborové aktivity vrátí k úrovni před pandemií covid-19?“

I v tomto případě u zaměstnavatelů převládá optimismus: 57 % jich uvedlo, že se tak stane do konce tohoto roku, z toho 30 % do 6 měsíců, a 14 % firem očekává, že se k původní náborové aktivitě vrátí do konce roku 2022. Pouze 3 % firem předpokládá návrat až v roce 2023 a 8 % návrat k původní úrovní náborů nepředpokládá vůbec.

Způsob práce

Poslední otázka se týkala způsobu práce: „Jakým způsobem bude většina vašich zaměstnanců pracovat v následujících 6 až 12 měsících?“ Téměř dvě třetiny českých zaměstnavatelů (62 %) plánuje, že jejich zaměstnanci budou vykonávat svou práci převážně na svém pracovišti a 25 % předpokládá, že jejich zaměstnanci budou kombinovat práci z domova s prací na pracovišti. Pouze 2 % firem předpokládají, že jejich zaměstnanci budou pracovat vzdáleně po většinu pracovní doby.

Datum zveřejnění

17.3.2021

Zdroj informací

ManpowerGroup

Výběr jazyka

Facebook

AutoTablet

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:
Page generated in 0.2157 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál