Servind

Na trhu práce stále převažuje optimismus

Na trhu práce stále převažuje optimismus

Společnost ManpowerGroup Česká republika zveřejnila výsledky průzkumu „ManpowerGroup Index trhu práce“ pro druhé čtvrtletí roku 2022. Průzkum se uskutečnil ve druhé polovině února, takže se v něm ne zcela odráží důsledky války na Ukrajině.

V rámci průzkumu ManpowerGroup Index trhu práce pro druhé čtvrtletí 2022 byla všem účastníkům vybraného reprezentativního vzorku 515 zaměstnavatelů v ČR položena otázka: „Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v následujícím čtvrtletí do konce června 2022 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?“

Zaměstnavatelé v České republice hlásí pro druhé čtvrtletí 2022 silné náborové plány: 33 % zaměstnavatelů očekává nárůst počtu zaměstnanců, 21 % předpovídá jejich snížení a 40 % zaměstnavatelů nepředpokládá žádné změny. Na základě těchto údajů vykazuje Čistý index trhu práce pro Českou republiku pro první čtvrtletí 2022 hodnotu +12 % (rozdíl mezi 33 % a 21 %).

„Trhu práce stále dominuje potřeba firem nabírat nové lidi, tedy pozitivní náborový trend započatý koncem minulého roku. Nová realita přináší firmám ale i vysokou míru nejistoty, což se odráží v počínajících přesunech na trhu práce. Mnoho lidí bude muset měnit zaměstnavatele nebo dokonce profesi, a tedy výrazně poroste význam rekvalifikací. Situaci na trhu práce také ovlivní množství uprchlíků před válkou, mezi kterými převládají ženy. Snad současná vlna snahy pomoci vydrží a ve střednědobém horizontu přiměje české firmy, které dlouhodobě trpí nedostatkem vhodných uchazečů, aby se více zaměřily na to, jak vytvářet vhodné pracovní podmínky pro lidi s individuálními potřebami, jako jsou matky s malými dětmi, senioři, studenti nebo lidé se změněnou pracovní schopností,“ řekla Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česká republika.

Nárůst počtu pracovních sil očekávají zaměstnavatelé v osmi z 11 českých odvětví a pokles ve zbývajících třech. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím náborové plány oslabily v šesti z 11 odvětví a posílily ve čtyřech. Nejsilnější náborové aktivity očekávají náboroví manažeři v odvětví Bankovnictví, finance, pojištění a nemovitosti s Čistým Indexem trhu práce 24 a sektoru Ubytování, stravování s indexem 23, což je konečně významný náznak oživení v tomto oboru. Velmi optimistický je také sektor IT, technologie, komunikace a média, Zpracovatelský průmysl, vykazující dlouhodobě stagnaci, Stavebnictví a Veřejný sektor. Nejslabší náborové plány pozorujeme v Neziskovém sektoru, který ale v posledních dnech začal intenzivně nabírat nové pracovníky, Službách a Obchodě, který rychle reaguje na klesající marže v souvislosti s růstem mzdových nákladů a cen energií ve spojení s rostoucí inflací a poklesem kupní síly.

Zvyšování počtu zaměstnanců předpovídají pro druhé čtvrtletí 2022 velké, střední a malé podniky. Snižování počtu zaměstnanců předpokládají pouze mikropodniky s počtem zaměstnanců pod 10. Velké podniky dokonce v mezikvartálním srovnání tempo náboru ještě zrychlují, což ukazuje na jejich pomalejší reakci na aktuální dění v souvislosti s předchozím optimismem, vyvolaným očekáváním ekonomického růstu. U ostatních organizací dochází spíše ke zpomalení tempa.

Datum zveřejnění

23.03.2022

Zdroj informací

ManpowerGroup

Graf: ManpowerGroup

Výběr jazyka

Facebook

AutoWeek

AutoTablet

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:
Page generated in 0.2794 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál